0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Loglama Metni

 

BAKON MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlı veri sorumlusu sıfatına haiz BAKON MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“Şirket”), Şirket ağına bağlanmanız yoluyla elde ettiği işlem güvenliği kategorisindeki IP ve erişim (log) bilgilerini 5651 sayılı Kanun’dan doğan yasal yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla elektronik araçlar vasıtasıyla kayıt altına almakta ve mevzuatta öngörülen süreler boyunca saklamaktadır.  Kişisel verilerinizin söz konusu süreç kapsamında işlenmesi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m. 5/2(ç) hükmünde belirtilen “yasal yükümlülük” hukuki sebebine dayalı olarak gerçekleştirilmektedir. Aynı hukuki sebebe dayalı olarak kişisel verileriniz, talep edilmesi halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılabilecektir. Veri sahibi olarak 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinden doğan haklarınızı Şirket’e yazılı olarak ya da Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de ((https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180310-6.htm) düzenlenen diğer usullere uygun olarak başvurmak yoluyla kullanabilirsiniz.

 

Çerez Politikası | Açık Rıza Metni | Aydınlatma Metni | Veri Sahibi Başvuru Formu | Loglama Metni