0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Veri Sahibi Başvuru Formu

ÖNEMLİ NOT : Başvurular, kişinin şahsına ait olmalıdır. Eş, yakın, çocuk vs. adına başvuru yapılamaz. Şirket, başvuru sahibinin kimliğinden şüphelenirse buna ilişkin doğrulama bilgilerini kişiden talep edebilir. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.
BAŞVURU SAHİBİNE İLİŞKİN BİLGİLER
Aşağıdaki bilgileri eksiksiz doldurunuz
Adı Soyadı
Adres
T.C. Kimlik Numarası
Cep Telefonunuz
E-Posta Adresi
Şirket’le Olan İlişkiniz
Şirket’le Olan İlişkiniz Sona Erdi mi?
BAŞVURU SAHİBİNİN TALEPLERİ
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında talebinizi detaylı olarak belirtiniz:
Varsa başvurunuza temel oluşturan belgeleri belirtiniz:
EK-1 EK-2 EK-3
* Varsa başvurunuza temel oluşturan belgeleri info@bakon.net adresine iletiniz.
BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI
Yukarıda belirtilen talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.
Bu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum belge ve bilgilerimin doğru ve güncel olduğu, şahsıma ait olduğunu beyan ve taahhüt ederim. Başvuru formunda sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin yapmış olduğum başvurunun değerlendirilmesi, cevaplandırılması, başvurumun tarafıma ulaştırılması, kimliğimin ve adresimin tespiti amaçlarıyla sınırlı olarak Şirketiniz tarafından işlenmesine izin veriyorum.
Başvurunun aşağıda işaretlediğim yollardan biriyle cevaplandırılmasını istiyorum
Başvuruda Bulunan (Kişisel Veri Sahibi) İlgili Kişinin Adı Soyadı
Başvuru Tarihi

 

Çerez Politikası | Açık Rıza Metni | Aydınlatma Metni | Veri Sahibi Başvuru Formu | Loglama Metni