0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ETK Aydınlatma Metni

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ve İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak BAKON MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“Şirket”). (“Şirket” veya “BAKON MÜHENDİSLİK”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

Kimlik (Ad, Soyad), iletişim (Telefon Numarası, E-posta Adres), müşteri işlem (Talep Bilgisi, Şikayet Bilgisi,), işlem güvenliği (IP Bilgisi, İşlem Bilgisi) kategorilerindeki kişisel verileriniz KVK Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir:

 

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verilerinizi burada açıklanan haller veya kişisel verilerin toplandığı zamanda başka şekilde belirtilen durumlar dışında üçüncü kişilere verilmez, ifşa edilmez, satılmaz veya başka bir şekilde paylaşılmaz.

 

Toplanan kişisel verileriniz, tabi olduğumuz mevzuattan doğan yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında talep edilmesi halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılabilir. Kişisel verilerinizi, herhangi bir yasal yükümlülüğe uymak amacıyla veya meşru menfaatlerimize uygun olduğu takdirde veya sizinle veya şirketinizle yapılmış diğer ilgili sözleşmeleri yürütmek ya da uygulamak için emniyet yetkilileri, düzenleyici kurumlar ve profesyonel danışmanlarımız gibi seçilmiş üçüncü taraflara ifşa edebiliriz.

 

Tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi ve reklam, pazarlama faaliyetlerimizin yürütülmesi kapsamında İleti Yönetim Sistemi’ne kayıt işlemlerinin yürütülmesi amacıyla hizmet alınan tedarikçilere, iş ortaklarına aktarabiliriz.

 

Kişisel verilerinizi, depolama ve arşiv süreçlerinin yürütülmesi, bulut, kurumsal e-posta hizmetlerinden yararlanılması, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla hizmet sağlayıcılarımızla paylaşabiliriz. Hizmet sağlayıcılarımızın sunucularının yurt dışında bulunması durumunda (WhatsApp, MS Office 365, Google vb.) aynı zamanda yurt dışı veri aktarımı gerçekleşebilir.

 

Bilgilerinizi yalnızca bu koşullar altında, hizmet sağlayıcılarımızın bizim için belirli bir hizmeti yerine getirmesi için gerekli olması halinde paylaşacağız. Bu hizmet sağlayıcıları, kişisel verilerinizi başka herhangi bir amaçla saklama veya kullanma yetkisine sahip değildir ve kişisel verilerinizi her zaman güvenli ve gizli tutma yükümlülüğü altında olacaklardır.

 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

Şirket, sizlere sunduğu hizmetler ve yukarıda belirtilen veri işleme amaçları kapsamında kişisel verilerinizi elektronik ortamda cep telefonu, e-posta kanallarıyla, internet sitesinde yer alan iletişim formları vasıtasıyla toplayabilmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMASI

Kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen veri işleme şartlarından birinedayalı olarak ve KVK Kanunu’nun 4. maddesinde belirtilen genel ilkelere uygun şekilde, özellikle ilgili mevzuatta öngörülen ya da amaç için gerekli olan süre boyunca, KVK Kanunu’nun 7. maddesine göre düzenlenen Saklamave İmha Politikası’nda belirtilen süreler dikkate alınarak saklanır ve imha süresi içinde imha edilir.

 

VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ

Veri sahibi olarak Şirket’e başvurarak;

 

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince yazılı veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180310-6.htm) düzenlenen yöntemlerle Şirket’e iletmeniz durumunda Şirketimiz,talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 

İletişim Bilgilerimiz

BAKON MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

     

Adres

:

İKİTELLİ,TÜMSAN SANAYİ SİTESİ 1.KISIM 5.BLOK NO:18 BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL

Tel

:

(212) 485 53-43

           

Posta

:

info@bakon.net

           

Kep Adresi

:

bakon@hs01.kep.tr

         

 

 

Çerez Politikası | Açık Rıza Metni | Aydınlatma Metni | Veri Sahibi Başvuru Formu | Loglama Metni